Corona regler TRÄAB

Alla medarbetare skall vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att i allra möjligaste mån undvika kontakter med smittde personer. Mera information kommer vartefter nya officiella riklinjer kommer. Se till att hålla dig informerad.

Följande information är kommuniserad via mail till kunder och leverantörer samt finns på TRÄAB's hemsida.

Information med anledning av coronaviruset.

Vår fabrik producerar som vanligt och vi har i nuläget inga störningar. Vi har för närvarande betryggande lagernivåer och inga leverans- eller produktionsproblem. Vi bevakar och följer utvecklingen noggrant och efterlever de officiella riktlinjer och rekommendationer som ges. För att hjälpa till att förhindra smittspridning har vi dock tills vidare ställt in planerade evenemang, tjänsteresor och besök.