Information med anledning av coronaviruset.

Vår fabrik producerar som vanligt och vi har i nuläget inga störningar. Vi har för närvarande betryggande lagernivåer och inga leverans- eller produktionsproblem. Vi bevakar och följer utvecklingen noggrant och efterlever de officiella riktlinjer och rekommendationer som ges. För att hjälpa till att förhindra smittspridning har vi dock tills vidare ställt in planerade evenemang, tjänsteresor och besök.