ISO 9001 och ISO 14001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001, vilket innebära att vi säkrar de krav och förväntningar som myndigheter, kunder och andra intressenter har på oss samt att vi gör ett gott arbete för vår gemensamma miljö.

          

KD 5630

Detta är en certifiering vi har haft sedan 2003 då kraven kom ifrån vissa länder.


Företag som tillverkar förpackningar i trä, kan ansöka om att bli godkända av Jordbruksverket och få rätt att märka sina produkter med en officiell märkning, som visar att träemballaget uppfyller kraven i den internationella standarden ISPM 15. Godkännandet av förpackningsföretagen bygger på att företaget kan bevisa och fortlöpande garantera att endast virke från godkända anläggningar för värmebehandling används i tillverkningen av träemballaget.

Värmebehandlingen innebär att träet upphettas till minst 56 ºC minst 30 minuter i virkets kärna. Denna behandling dödar skadedjur, som kan finnas i virket. Värmebehandlingen utförs i samband med torkning av det sågade virket. 
Dessa krav gäller inte för träemballage som tillverkas helt och hållet i processat trä, t.ex. plywood, spånplattor m.m.

 

FSC®- C132921

Företaget är certifierat inom FSC® som innebär att produkten som behandlas följer FSC®-kedjan och följer kraven enligt FSC®. FSC®:s vision är att världens skogar möter den nuvarande generella sociala, ekologiska och ekonomiska rättigheter och behov utan att äventyra de kommande generationerna. 

 

Vid ytterligare information gällande kvalité och miljö kontakta GLF TRÄAB.