Historia

2021

2021 TRÄAB förvärvas av GLF AB

2018

2018 Nytt hyvleri

2017

2017 installerades en ny optimeringskap

2016

2016 installerades ytterligare en robotlinje.

2015

2015 Robotlinje installerad.

2012

2012 certifierade enligt ISO 9001.

2012

2012 lamellhyvel installerad.

2010

2010 patent inlämnat på Flexpall.

2010

2010 medmaskin installeras.

2006

2006 plywoodribb introduceras och spiklinje installeras.

2006

Certifierade enligt ISO 14001. 

2005

2005 köptes företaget av Arne Johansson. Nytt namn blev TRÄAB.

2003

2003 blev GAPRO AB & Geijerträ Södra ägt.

2001

2001 Certierad enligt ISPM15 (KD 5630)

2000

2000 bildades GAPRO AB ur Geijerträ.

1978

1978 byggdes en ny fabrik i Skahus, Sävsjöström.

1975

1975 såldes företaget till AB Geijer & Söner, Långasjö.

1968

1968 övergick företaget till tillverkning av industriemballage.

1956

1956 flyttade företaget till Sävsjöström och blev störst i Sverige på mjölk och bryggeribackar. 

1947

1947 flyttade företaget till Växjö, med utökat sortiment av backar för chark, bageri, bryggeri och mjölk.

1930

1930-talet startade företaget i Alvesta med tillverkning av ägglådor