Furuämne

 Vi producerar furämnen till möbelindustrin enligt kundkrav, gällande kvalitet, kviststruktur och
 fuktkvot.

 För att klara dessa krav har vi en klyvlinje och en optimeringslinje. I våra hyvellinjer har vi även möjlighet att utföra   komponenthyvling till färdig produkt.

 

 

 

   

 

Kontakta oss vid frågor

Arne Johansson

VD, inköp
arne.johansson@s-traab.se
0474-62 75 01
070-693 73 68


Kristian Andersson

Marknad
kristian.andersson@s-traab.se
0474-62 75 02
070-618 33 00